Тежък бетон

Тежкият бетон се използва за радиационна защита от рентгеново, гама, неутронно и електронно лъчение. Неговото приложение в строителството е предимно за предпазване от радиоактивни въздействия. Степените на защитата от тях се определят от дебелината на елементите и от обемната маса на материала.

За да се получи колкото се може по-голяма обемна маса на бетона, като добавъчни материали се използват тежки материали с висока плътност: барит, магнетит, лимонит, а също и метални пълнители.

Тежкият бетон има тегло от 2600 – 3300 kg/m³.

Приложение

  • Радиоактивна защита в зони и лечебни заведения (онкологични клиники)
  • Баластови тежести за кранове, кораби и др.
  • Сейфове