Бетон според околната среда

Селекторът по Клас по Въздействие на Околната Среда (КВОС) ни дава важна информация за избора на бетон според околната среда. Лесен, бърз интуитивен инструмент.

Бетон Клас XC

Бетон клас XC се прилага при риск от корозия, предизвикана от карбонизация. Когато бетонът, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е изложен на въздух и влага

Избери среда:

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:


Бетон Клас XD

Бетон Клас XD е предназначен за зони с риск от корозия, предизвикана от хлориди различни от тези в морската вода. Когато бетонът, съдържащ армировка или забетонирани метални части е в контакт с вода, съдържаща хлориди, включително противозамръзващи соли, от източници различни от морска вода.

Избери среда:

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:


Бетон Клас XS

Бетон Клас XS се използва при риск от корозия, вследствие на хлориди от морска вода. Когато бетонът, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е в контакт с хлориди от морска вода или аерозоли от морска вода.

Избери среда:

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:


Бетон Клас XF

Бетон Клас XF е предназначен за употреба при условия, изложени на периодични цикли замразяване-размразяване, с или без размразяващи вещества. Когато бетонът е влажен и е изложен на периодични замръзвания/размръзвания.

Избери среда:

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:


Бетон Клас XА

Бетон Клас XА се употребява в условия на химично агресивно действие. Когато бетонът е подложен на химично агресивно действие, което се осъществява в естествени почви и подпочвени води със скорост на водата, достатъчно ниска, за да бъде приета за хидростатично действие.

Избери среда:

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:


Бетон Клас XM

Съгласно DIN 1045-2, Бетон Клас XМ е предназначен за зони, които трябва да бъдат с повишена устойчивост на абразия.

Избери среда:

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове: