Изпомпване на бетон

Хидробетон ООД разполага с над 20 собствени автобетонпомпи, произведени от световни лидери на строителна механизация.

В зависимост от нуждите на клиента или спецификите на строителния обект дружеството има следните машини:

  • Автобетонпомпи с дължина на стрелата от 34 m – 56 m
  • Миксер бетонпомпи с дължина на стрелата от 28 m – 32 m
  • Стационарни бетонпомпи с дължина на разпределителната стрела от 21 m

Разпределителна стрела

В прикачените документи ще намерите информация за всеки размер на стрелата.