Самоуплътняващ се бетон SCC

Разработването на самоуплътняващ се бетон е станало възможно благодарение на използването на повърхностно активни вещества, които увеличават умокрящата способност на водата и спомагат за диспергирането на циментовите частици. Това са суперпластификатори и стабилизатори, които в комбинация с подходящ рецептурен състав увеличават подвижността и хомогенността на бетона, като запазват неговото качество. В края на 80-те години на миналия век в Япония е проектиран първият самоуплътняващ се бетон.

Понастоящем самоуплътняващият бетон се използва главно при силно армирани конструкции, елементи с невъзможност за вибриране, дебели фундаментни плочи и др. Като цяло той има същите свойства като обикновения бетон, но с допълнителни изисквания за неговата технологичност.

Самоуплътняващият се бетон има следните предимства:

  • Намалено време и усилия при полагане
  • Подобрена повърхност на конструкцията
  • Ограничен шум при полагане
  • Улеснено запълване на кофражните форми при трудно достъпни места
  • Бетониране на тънки, гъсто армирани елементи
  • Отлични повърхности на външни и вътрешни архитектурни решения от бетон

Благодарение на тези предимства и свойства, самоуплътняващият се бетон има потенциал не само да покрие специални приложения, като например бетон с висока якост, но за допълване на конвенционалния бетон като масов строителен материал.

Приложения

  • Конструкции с изискване на идеална видима повърхност
  • Конструкции с невъзможност за вибриране
  • Високи стени и колони
  • Тънки елементи с много армировка