Лек бетон

Лекият бетон е със суха плътност между 800 и 2000 kg/m³. Техническата долна граница на плътността на лекия бетон понастоящем е около 350 kg /m³.

Ниското тегло на лекия бетон се дължи на агрегати с висока порьозност и ниска плътност. Освен в агрегатите, и в бетона се въвличат допълнително въздушни пори. Тези въздушни пори дават леки топлоизолационни свойства на бетона и по-ниска топлопроводимост.

Най-често използвани добавъчни материали при производство на лек бетон са експандиран вермиколит и перлит.

Приложение

  • Преградни стени
  • Защита на хидроизолации
  • Топлоизолации и звукоизолации
  • Пожаро-защитни стени