Дренажен бетон

Дренажният бетон съдържа пори, които са с голям обем и лесно отвеждат водата в почвения слой. Якостта му на натиск може да бъде около 25 – 30 МPа.
Той е лесен за поддръжка, поради неговото минимално свиване и разширение. Няма необходимост от нарязване на фуги като стандартния бетон.

Приложение

  • Основи на пътища
  • Пешеходни алеи
  • Велосипедни алеи
  • Паркинги
  • При изграждане на канализация и дренажи др.