Бетон Клас XF

Корозия, предизвикана от размръзване и замръзване

При въздействие от замръзване и размръзване се получава увреждане на бетона от периодичните цикли. Якостта при тези условия също намалява. Водата в капилярните пори на циментовия камък и в добавъчния материал преминава в лед. Образуването на лед е свързано с увеличаване на обема с около 9%. Това увеличение причинява вътрешно напрежение, което способства за разрушаване на бетона.

Изкуствено въвлечените въздушни микро пори действат като допълнително пространство за разширение при замръзване на вода и служат за увеличаване на мразоустойчивостта на бетона.

Водоциментното отношение, съдържанието на въздух, вида и количеството цимент са основен фактор за мразоустойчивостта на втвърдения бетон.


БЕТОН КЛАС XF1

Околна среда: Умерено водонасищане без размразяващо вещество.
Пример: Вертикални повърхности, изложени на дъжд и замразяване.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XA1

БЕТОН КЛАС XF2

Околна среда: Умерено водонасищане с размразяващо вещество.
Пример: Вертикални бетонни повърхности на пътни конструкции, изложени на замръзване и аерозоли с размразяващи вещества.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2

БЕТОН КЛАС XF3

Околна среда: Силно водонасищане без размразяващо вещество.
Пример: Хоризонтални бетонни повърхности, изложени на дъжд и замръзване.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XC4, XF1, XA1, XM1

БЕТОН КЛАС XF4

Околна среда: Силно водонасищане с размразяващо вещество или морска вода.
Пример: Настилки на пътища и мостове, подложени на действието на размразяващи вещества. Бетонни повърхности, подложени директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества, и замръзване. Зона на плискане на морска вода в морски конструкции, подложени на замръзване.
Допълнително покривани класове: XC1, XC2, XC3, XC4, XS1, XF1, XF2, XF3, XD1, XD2, XA1, XM1