Бетон Клас X0

Бетон Клас X0 е предназначен за зони без риск от корозия или агресивно действие.

Описание на околната среда: За бетон без армировка или за бетонирани метални части: всички въздействия с изключение на замразяване/размразяване, изтриваемост или химично агресивно действие.

Пример от строителната практика: Бетон във вътрешността на сградите с много ниска влажност на въздуха.

Внимание: Бетон X0 не е подходящ за външни условия!