Бетон според вида строителство

Стъпка по стъпка изберете правилния клас бетон, в зависимост от вида строителство, натоварването и външните условия. Показаните класове са препоръчителни. Действителните класове следва да бъдат уточнени в конкретен архитектурен план, в който са определени условията за експлоатация.

Промишлено строителство

Елемент/Условия

Подложен бетон, неармиран, без корозия или агресивно действие

Клас бетон

X0

Елемент/Условия

Стоманобетонен индустриален под, подложен на механично натоварване (абразия/износване)

Клас бетон

XM (XM1, XM2, XM3)

Елемент/Условия

Армиран фундамент, изложен на влиянието на дъждовни и подпочвени води

Клас бетон

XC2

Елемент/Условия

Външна стена, изложена на дъжд и замръзване

Клас бетон

XC4, XF2 (XA1), XF1

Елемент/Условия

Бетонен под, в химично агресивна среда

Клас бетон

XA (XA1, XA2, XA3)

Елемент/Условия

Зона (рампа) с трафик на тежки машини и механично натоварване

Клас бетон

XD3, XM2, XF4

Елемент/Условия

Зона (паркинг), подложена директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и химично умерено агресивна среда

Клас бетон

XF4 (XD3), XM1 (XA2)


Инфраструктурно строителство

Елемент/Условия

Подпорна стена в пряк контакт с вода и замразяване. Химично слаба агресивна среда

Клас бетон

XC4, XF3 (XA1)

Елемент/Условия

Дълбоко фундирани стоманобетонни пилоти, изложени на влиянието на подпочвени води и химично слаба агресивна среда

Клас бетон

XC2, XA1, XS (XS1, XS2, XS3)

Елемент/Условия

Фундамент (основа), изложен на влиянието на дъждовни и подпочвени води

Клас бетон

XC2, XA1 (XF1)

Елемент/Условия

Вертикална колона (устой на мост), изложена на влиянието на дъждовни води и аерозоли с размразяващи вещества

Клас бетон

XC4, XF2, XD3 (XS3)

Елемент/Условия

Връхна конструкция, изложена на контакт с вода и хлориди, намиращи се във въздуха

Клас бетон

XC4, XF2, XD3 (XS3)

Елемент/Условия

Цокъл в контакт с вода и въздействие на соли съдържащи хлориди

Клас бетон

XC4, XD3, XF4, XS3

Елемент/Условия

Път, изложен на въздействие на соли, съдържащи хлориди, циклично намокряне/изсушаване размразяващи вещества и замразяване. Механично износване

Клас бетон

XC4, XM1, XD3, XF4

Елемент/Условия

Неармирана настилка, с под бетонова чакълна база с умерено механично износване, подложена на действието на размразяващи вещества

Клас бетон

XC4, XM1, XD3, XF4

Елемент/Условия

Гравитационна подпорна стена подложена на действието на промишлени води, съдържащи хлориди и аерозоли с размразяващи вещества

Клас бетон

XC4, XD2, XF2 (XA1)


Жилищно строителство

Елемент/Условия

Носеща външна стена, изложена на дъжд и замразяване

Клас бетон

XC4, XF1

Елемент/Условия

Покривна бетонна плочасъс заустване за дъждовни води и циклично замразяване и размразяване

Клас бетон

XC4, XF1

Елемент/Условия

Фундамент (основа) без опасност от замръзване, без корозия или агресивно действие

Клас бетон

XC1 (XC2)

Елемент/Условия

Бетонна плоча, изложена на влиянието на влага и изложена на влиянието на влага и подпочвени води, без опасност от замръзване

Клас бетон

XC2 (XC1)

Елемент/Условия

Армирана стена или греда във вътрешността на сградата с ниска влажност на въздуха

Клас бетон

XC1

Елемент/Условия

Армиран фундамент, изложен на влиянието на дъждовни и подпочвени води

Клас бетон

XC2 (XC1)

Елемент/Условия

Подпорна стена на сутеренизложена на дъжд и подпочвени води в химично слабо агресивна среда

Клас бетон

XC4, XF1 (XA1)

Елемент/Условия

Корито на басейн, подложено на действието на води, съдържащи хлориди

Клас бетон

XD2

Елемент/Условия

Вътрешна плоча с ниска влажност на въздуха

Клас бетон

XC1 (XC2)

Елемент/Условия

Външна настилка, паркинг дъжд и замръзване

Клас бетон

XF4

Елемент/Условия

Бетонова настилка около басейн. Хоризонтални бетонни повърхности, изложени на дъжд и замразване

Клас бетон

XF3