Високоякостен бетон

В строителството отдавна съществува тенденция за разработване на бетони с все по-висока якост на натиск. От една страна, якостта на натиск е основната величина за бетонните конструкции, от друга страна, с висока якост се подобряват редица други негови свойства като: трайност, мразоустойчивост, химически и механични натоварвания и др.

Бетони с клас на якост на натиск до C50/60, са тъй наречените стандартни бетони. Якости с клас на натиск от C55/67 до C100/115 се класифицират като високоякостни. Над тези якости на натиск бетоните са със свръх висока якост и съкратено се записват като UHPC.

Конструкции с висока якост позволяват нови архитектурни и творчески решения в жилищни, търговски и инфраструктурни проекти като небостъргачи, мостове, тунели, нефтени платформи и др.

Приложения

  • Небостъргачи – шайби, колони, плочи
  • Мостове, тунели – стоманобетонови напрегнати елементи с голямо подпорно разстояние
  • Резервоари за химически вещества