Пръскан бетон

Пръсканият бетон (торкрет бетон) до голяма степен прилича по състав на обикновения бетон, но има специфики при неговото производство и полагане. Размерът на едрия добавъчен материал е Dmax 8 mm. Максималното водоциментно отношение е 0,50, а съдържанието на цимент е между 360 и 420 kg/m³. Производството му се осъществява в два процеса: мокър и сух.

При мокрия процес сместа се приготвя в готов вид, като се изпомпва от бутална или винтова помпа. В края на маркуча има дюза, при която се добавя сгъстен въздух под налягане и химическа добавка, която е ускорител, с цел при пръскане сместа да набере по-бързо якост.

При процеса на сухо пръскане циментът и агрегатите се смесват без да се влага вода. Транспортират се в поток от сгъстен въздух през маркуч към смесителна дюза. В участъка на дюзата сместа се смесва с вода и химическа добавка, като се нанася в непрекъсната струя.

Приложение

  • Изграждане на тунели
  • Укрепване на изкопи
  • Възстановяване на исторически сгради
  • Укрепване на скали
  • Защитни покрития и др.