Бетони

Стандартът БДС ЕN 206:2013+А2:2021/NA:2021 описва основните критерии - спецификация, свойства, производство и съответствие на бетон.

При изграждане на конструкции от бетон много често се използват неподходящи класове, избрани само по якост на натиск, без да са отчетени други въздействия.

Якостта на бетона не гарантира неговата трайност!

За да е устойчив на атмосферни влияния и други химически агресии, от първостепенно значение e съставът му да отговаря на класа по въздействие спрямо неговото предназначение.

Класовете по въздействие от околната среда включват химични и физични въздействия, които не са отчетени като натоварване при проектиране на конструкция. В тях са определени и фиксирани граничните стойности за проектиране на състави от бетон с цел да се гарантира дълготрайността поне 50 години.

В обозначението на отделните класове по въздействие стои Х, със следващата буква се обозначава видът на агресия (C, D, S, F, A), а с цифрите се определя интензитетът от увреждащото действие.