Специални бетони

Специалният бетон е разработен и произведен за специални приложения. Нашето дружество има дъгогодишен опит в неговото производство.

Бетонът със специално приложение се произвежда и контролира съгласно съответните стандарти, насоки и съвременни технологии.