Услуги

Капацитетът на техническото ни оборудване и създадените логистически модели ни позволяват изпълнението на мащабни проекти.

Транспорт на бетон
Изпомпване на бетон
Мобилни бази