База Гара Искър, София

Мениджър продажби

инж. Иво Кочов
тел. +359 879 999 203
ivo.kochov@hidrobeton.com

Адрес

Хидробетон ООД
1528, София, България
Индустриална зона Гара Искър