База Бургас

Диспечер поръчки

тел: +359 876 999 832
burgas@hidrobeton.com

Ръководител

инж. Иван Вълков
тел. +359 877 999 621
ivan.valkov@hidrobeton.com

Ръководител

инж. Жоро Генов
тел. +359 878 127 474
zhoro.genov@hidrobeton.com

Адрес

Хидробетон ООД
8000 Бургас, България
ул. Крайезерна, Индустриален и логистичен парк

Виртуална разходка