Хидробетон открива база в гр. Варна

Хидробетон ООД стъпва на пазара в гр. Варна като изгражда нова и модерна база за производство на готови бетонови смеси. Технологията е иновативна, а съоръжението е първото по рода си в България. Добавъчните материали се съхраняват в големи вертикални бункери, а зареждането и дозирането става посредством система от транспортни ленти и елеватори. С тази технология се елиминира нуждата от открити депа за добавъчни материали, което прави производството изключително екологично – праховото замърсяване липсва, а шумът е сведен до минимум.
Производственият капацитет на новата база е 140 m³/h, като общият на Хидробетон ООД надминава 1000 m³/h.