Въздействие на околната среда върху втвърдения бетон и неговата трайност

Селекторът по Клас по Въздействие на Околната Среда (КВОС) ни дава важна информация за избора на бетон според околната среда. Лесен, бърз интуитивен инструмент.

Бетон Клас XC

Бетон клас XC се прилага при риск от корозия, предизвикана от карбонизация. Когато бетонът, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е изложен на въздух и влага

СУХА ИЛИ ПОСТОЯННО ПОД ВОДА

Бетон във вътрешността на сградите с ниска влажност на въздуха. Бетон потопен във вода. XC1 не е подходящ за външни условия.

ПОД ВОДА, РЯДКО СУХА

Бетонни повърхности, обект на дълговремен контакт с вода. В много случаи при фундаменти.

УМЕРЕНА ВЛАЖНОСТ

Бетон във вътрешността на сгради с умерена или висока влажност на въздуха. Външен бетон, предпазен от дъжд.

ЦИКЛИЧНО НАМОКРЯНЕ И ИЗСУШАВАНЕ

Бетонни повърхности в контакт с вода, но в клас по въздействие XC2.

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:

Бетон Клас XD

Бетон Клас XD е предназначен за зони с риск от корозия, предизвикана от хлориди различни от тези в морската вода. Когато бетонът, съдържащ армировка или забетонирани метални части е в контакт с вода, съдържаща хлориди, включително противозамръзващи соли, от източници различни от морска вода.

УМЕРЕНА ВЛАЖНОСТ

Бетонни повърхности, изложени на намиращи се във въздуха хлориди.

ПОД ВОДА, РЯДКО СУХА

Плувни басейни. Бетон, подложен на действието на промишлени води, съдържащи хлориди.

ЦИКЛИЧНО НАМОКРЯНЕ И ИЗСУШАВАНЕ

Части на мостове, изложени на въздействие на соли, съдържащи хлориди. Пътни настилки. Настилки за автомобилни паркинги.

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:

Бетон Клас XS

Бетон Клас XS се използва при риск от корозия, вследствие на хлориди от морска вода. Когато бетонът, съдържащ армировка или други забетонирани метални части, е в контакт с хлориди от морска вода или аерозоли от морска вода.

ВЪЗДЕЙСТВИЕ НА АЕРОЗОЛИ БЕЗ КОНТАКТ С МОРСКА ВОДА

Конструкции близо до или на морския бряг.

ПОСТОЯННО ПОД ВОДА

Части от морски конструкции.

ЗОНИ НА ПРИЛИВИ И ОТЛИВИ, ПЛИСКАНЕ И ПРЪСКАНЕ НА МОРСКА ВОДА

Части от морски конструкции.

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:

Бетон Клас XF

Бетон Клас XF е предназначен за употреба при условия, изложени на периодични цикли замразяване-размразяване, с или без размразяващи вещества. Когато бетонът е влажен и е изложен на периодични замръзвания/размръзвания.

УМЕРЕНО ВОДОНАСИЩАНЕ БЕЗ РАЗМРЪЗВАЩО ВЕЩЕСТВО

Вертикални повърхности, изложени на дъжд и замразяване.

УМЕРЕНО ВОДОНАСИЩАНЕ С РАЗМРАЗЯВАЩО ВЕЩЕСТВО

Вертикални бетонни повърхности на пътни конструкции, изложени на замразяване и аерозоли с размразяващи вещества.

СИЛНО ВОДОНАСИЩАНЕ БЕЗ РАЗМРАЗЯВАЩО ВЕЩЕСТВО

Хоризонтални бетонни повърхности, изложени на дъжд и замразяване.

СИЛНО ВОДОНАСИЩАНЕ С РАЗМРАЗЯВАЩО ВЕЩЕСТВО ИЛИ МОРСКА ВОДА

Настилки на пътища и мостове, подложени на действието на размразяващи вещества. Бетонни повърхности, подложени директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и замразяване. Зона на плискане на морска вода в морски конструкции, подложени на замразяване.

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:

Бетон Клас XА

Бетон Клас XА се употребява в условия на химично агресивно действие. Когато бетонът е подложен на химично агресивно действие, което се осъществява в естествени почви и подпочвени води със скорост на водата, достатъчно ниска, за да бъде приета за хидростатично действие.

ХИМИЧНО СЛАБО АГРЕСИВНА

ХИМИЧНО УМЕРЕНО АГРЕСИВНА

ХИМИЧНО СИЛНО АГРЕСИВНА

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове:

Бетон Клас XM

Съгласно DIN 1045-2, Бетон Клас XМ е предназначен за зони, които трябва да бъдат с повишена устойчивост на абразия.

ЗОНИ С УМЕРЕНО ИЗНОСВАНЕ

Вътрешни настилки.

ЗОНИ СЪС СИЛНО ИЗНОСВАНЕ

Вътрешни и външни настилки.

ЗОНИ С МНОГО СИЛНО ИЗНОСВАНЕ

Вътрешни и външни настилки.

Подходящ бетон:

Допълнително покривани класове: