СЕРТИФИКАТИ БАЗА 2 - ГОРУБЛЯНЕ


Производствени сертификати за съответствие на Хидробетон
БАЗА 2 - Горубляне


Предстои пускане в експлоатация.