ОТ ПРАКТИКАТА


От практиката

Новини от България

Новини от света

Изпратете новина
 
 
 

Защита и дообработка на бетона

Хидробетон / 12.02.2016


Обработка и защита на пресния бетон

Току-що положеният бетон е много силно чувствителен към прекомерно бързото изпаряване на водата в него. Тази вода е необходима за правилното протичане на химичните реакции, които на практика втвърдяват бетона. Здравината на бетона идва от химическата реакция на цимента и водата, която се нарича хидратация и като резултат от нея се получава циментов камък и се отделя сериозно количество топлина (хидратационна топлина). Циментовият камък от своя страна е съставен от две химически вещества - калциев силикатхидрат (CSH), на който се дължи плътната структура и якостта на бетона и калциев хидроксид (Ca(OH)2), който осигурява алкалност на средата и защитава армировката от корозия с високия си фактор pH>12.

Както при всяка друга химическа реакция, пропорцията между цимента и водата е много важна и основните грижи за пресния бетон са свързани със запазване на правилното съотношение на вода/цимент, както и с отвеждането на топлината от реакцията.

Най-голямото натоварване на бетонената повърхност е в участъците с прекомерно силно влагоотделяне, като най-често това е следствие на интензивно слънчево нагряване или вятър


Ако веднага след изливане на бетонната смес не се вземат мерки за нейната дообработка и защита, то резултатите са ранно свиване и напукване на участъците, намаляване на сцеплението с арматурата до пълно компрометиране на конструкцията.

Когато в първите дни след бетонирането има непрекъснато влажно време с относителна влажност на въздуха над 85 %, това може да се счита също за мярка за допълнителна обработка. Тогава не са наложителни допълнителни мерки.

При много горещо (над 250 С) или много студено време (под +50 С) е наложително да се вземат сериозни мерки и за защита на бетонната повърхност от температурни влияния.

Този етап на обработка и защита на бетона трябва да бъде заложен предварително в строителния организационен план, защото той изисква немалки инвестиции в материали (фолио, химически добавки и т.н) и време за извършване на многобройните операции, включително времето за простояване на бетона в кофража.

Ето няколко примера за ресурсоемки мерки:
 • Технологично време за престой на бетона в кофража

 • Покриване на бетонната повърхност с паронепропускливо фолио. То трябва да бъде плътно свързано по ръбовете с шев или чрез припокриване с поне 20 см и затискане с подходящи тежести (за защита от вятър или течение). При декоративен бетон прилепващо фолио може да предизвика цветови разлики на бетонната повърхност, затова се налагат други мерки.

 • Полагане на водоакумулиращо покритие при постоянно поддържане на влага като защита срещу изпаряване

 • Поддържане на видим воден слой на бетонната повърхност (напр. чрез напръскване, заливане) през цялото време на дообработването

 • Използване на специални химически вещества, които образуват водонепропусклив филм върху бетонната повърхност и не позволяват прекомерната загуба на влага

 • Продължителността на защитата на пресния бетон зависи от типа бетон, атмосферните условия и приложението на съответния участък. Например механично натоварени строителни елементи (промишлени участъци, транспортни повърхности) трябва да достигнат най-малко 70 % от проектната здравина, преди да изчезне необходимостта от защита и обработка.

  Важни съвети от практиката:

  • Дефинирайте предварително в писмен план всички мерки по защитата и обработката- кога, как и колко дълго

  • По-дългият период на защита е за предпочитане пред по-краткия

  • По-дългото ставяне на бетона в кофража също помага за защитата

  • При покриването с платна или фолио да се припокриват две съседни парчета с поне 20 см. Краищата да бъдат затискани с подходящи тежести като защита от вятър и въздушни течения

  • При използване на химически вещества за повърхностна обработка и защита на бетона, то те трябва да се нанасят много равномерно и по цялата повърхност. Обработката да се повтори, ако е необходимо.


   Ако бетонът се дообработва чрез поддържане на видим воден слой на повърхността, това трябва да започне едва когато бетоновата повърхност е достатъчно здрава. Водният слой тогава трябва да се поддържа докато бетонната повърхност достигне безопасна якост и зрялост.


   Дообработването е успешно, само ако започне навреме и се провежда достатъчно дълго.

   Натоварването на конструкциите и излагането им на вибрации, преди достигане на пълната здравина на бетона, може да доведе до намаляване на сцеплението между бетона и армировката, а от тук и цялостната якост.