СЕРТИФИКАТИ ISO 9001:2008


Сертификат ISO 9001:2008


№ на сертификата: BG19268Q UKAS / BG19268Q-A ANAB
Обхват на сертификата: Бетон и бетонови разтвори
Дата на първоначално одобрение: 23 Октомври 2009 г.
Дата на издаване: 16 Октомври 2012 г.
Валиден до: 16 Октомври 2015 г.
Сертифициращ орган/организация: Бюро ВеритасДопълнителна информация:

Сертификата по ISO 9001: 2008 гарантира обезпечението на производствените процеси и технологичния ред,
което от своя страна дава гаранции за съответстващи на строителните норми продукти.

Контролът на процеса се извършва чрез автоматизирани устройства, които измерват 4 параметъра:

  • количество материал;
  • наличие на добавки;
  • количество вода;
  • температура при приготвяне на разтвора;

Нарушаване на който и да е от тези параметри води до бракуване на цялата партида и записването й като брак във фискална памет.

Самостоятелни проверки на изправността на апаратурата се извършват един път дневно, а независими проверки
един път месечно на всеки обект.


Кликнете върху снимките, за да разгледате всички страници на сертификата.