ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА


ОБЩИ УСЛОВИЯ ЗА ПРОДАЖБА И ДОСТАВКА НА ХИДРОБЕТОН ООД

валидни от 01.01.2013 г.ЦЕНИ И ПЛАЩАНИЯ

Цените не са обвързващи за компанията и подлежат на промяна от страна на “Хидробетон” ООД. За валидни се считат цените към датата на приемане на подадената от клиента поръчка.

Цените са посочени франко съответната бетонова база на компанията и не включват цена за превоза на продуктите.

Поръчките се заплащат не по-късно от датата на доставка, освен в случаите на допълнително писмено споразумение между компанията и клиента.

Плащанията се извършват в брой или по банков път, по сметката на съответната бетонова база, приела поръчката.

КАК ДА ПОРЪЧАТЕ

Всички продукти на Хидробетон ООД могат да бъдат поръчани по следните начини:

  • Чрез типова бланка Поръчка, която ще Ви бъде дадена на място в някоя от бетоновите ни бази.
  • Чрез типова бланка Поръчка, която можете да попълните директно в сайта ни, да я отпечатате и да ни я изпратите по факс на номер 02/925 01 06.
Заявки, различни от описаните в настоящия документ, се приемат по изключение, като всички грешки и неточности в поръчката са за сметка на клиента.

Минимален срок за изпълнение на заявка – 24 часа от момента на получаване на коректно попълнена Поръчка, получено потвърждение от страна на Хидробетон ООД и извършено по описаните по-горе начини плащане. Поръчки, постъпили след 16.00 часа се регистрират с дата на следващия ден.

За всяка Ваша поръчка ще получите потвърждение на посочените от Вас координати. Всяко потвърждение съдържа информация за срока на изработка и доставка на поръчката Ви.


ДОСТАВКА

Доставката се извършва в уговорения час на посоченото от клиента място. Клиентът се задължава да осигури безопасен и съобразен със закона достъп до строителния обект (това включва, необходимата основа на строителната площадка, подходяща за разполагане на строителната механизация и всички необходими разрешителни за достъп до обекта). При невъзможност да бъде осигурен такъв достъп, Хидробетон ООД не носи отговорност, а поръчката се счита за изпълнена в срок.

             
ВЪЗРАЖЕНИЯ И РЕКЛАМАЦИИ

Всякакви възражения от страна на клиента, по отношение на количеството или явни недостатъци на продуктите, се правят при тяхната доставка, но не по-късно от получаването им в мястото на разтоварване.

Клиентът може да прави рекламация за скрити недостатъци на продуктите в 28-дневен срок от датата на доставката.

Всички рекламации се приемат след проверка и изпитания на съответните продукти от страна на компанията. Всяка рекламация на обект се удостоверява с проверка на упълномощен от Хидробетон ООД  технически консултант и издаване на констативен протокол.

Обект,  до който по една или друга причина е отказан достъп на техническия ни екип, не подлежи на проверка, както и освобождава компанията от по-нататъшно предявяване на претенции за рекламации.


ДРУГИ

Хидробетон ООД си запазва правото на промени в развитието на продуктите и тяхната цена.
В настоящата Ценова листа е възможно да има допуснати печатни грешки, за които Хидробетон ООД не носи отговорност.

Използването на снимки, фрагменти, текстове и други елементи от изданието е възможно само с писменото разрешение на Хидробетон ООД.2013 г. Всички права запазени!
image