БАЗА 7 - ДУПНИЦА


БЕТОН БАЗА

площ: 5 000 m2
обем на бъркалка: 2.5 m3
производствен капацитет: 110 m3/час

БЕТОНОВОЗИ

Мерцедес Актрос: произведени след 2007 г.
вместимост на бурето: 10 m3

БЕТОНПОМПИ

PUTZMEISTER:
дължина на стрелата: 38 m
капацитет на изпомпване: 160 m3/час     

ВАЖНО

При изпълнение на мащабни проекти може бързо да бъде осигурена допълнителна техника от другите бази.НАЙ-ЧЕСТО ОБСЛУЖВАНИ РАЙОНИ

  • Община Дупница
  • гр. Дупница
              imageТЕХНИЧЕСКА ИНФОРМАЦИЯ

Базата разполага с машина ELBA мобилна (стационира се в зависимост от обекта), закупена през 2010 г.

Машината разполага с вградени влагомери, което дава възможност за непрекъснато и независимо от човешки фактори проследяване влажността на постъпващия материал. Напълно автоматизирана система за производство, склад и спедиция на реномираната марка Bikotronic, дава възможност във всеки момент на клиента да бъде подадена пълна информация относно класа на заявения бетон, консистенцията, количеството, часа на забъркване и вложените материали.

Бетон базата разполага с ново поколение система за подгряване на инертни материали и вода, което е задължително условие по стандарт EN 206-1 за бетониране при минусови температури.

Призводствен сертификат БАЗА 7 - Дупница

ЕКОЛОГИЯ

За Хидробетон екологията и опазването на околната среда са от особено значение.

Във всяка една база на фирмата са инсталирани и функционират последно поколение от следните машини:

  • Модерни системи за обезпрашване, които не позволяват да се изпускат в атмосферата никакви вредни емисии.

  • Машина за безотпадно рециклиране на остатъчни материали и пълното им повторно оползотворяване.

  • Всеки бетоновоз е оборудван със система за улавяне на вредни емисии.

АДРЕС

гр. Дупница
GPS координати: 42.253403,23.100091

КОНТАКТИ

телефон за заявка: 0876 066 880