КАК ДА ИЗБЕРА


Калкулатор

Селектор по КВОС

Поръчка

Как да избера

ПРОМИШЛЕНО СТРОИТЕЛСТВО

Подложен бетон, неармиран, без корозия или агресивно действие
X0
Стоманобетонен индустриален под, подложен на механично натоварване (абразия/износване)
XM (XM1, XM2, XM3)
Армиран фундамент, изложен на влиянието на дъждовни и подпочвени води
XC2
Външна стена, изложена на дъжд и замръзване
XC4, XF2 (XA1), XF1
Бетонен под в химично агресивна среда
XA (XA1, XA2, XA3)
Зона (рампа) с трафик на тежки машини и механично натоварване
XD3, XM2, XF4
Зона (паркинг), подложена директно на аерозоли, съдържащи размразяващи вещества и химично умерено агресивна среда
XF4 (XD3), XM1 (XA2)

ИНФРАСТРУКТУРНО СТРОИТЕЛСТВО

Подпорна стена в пряк контакт с вода и замразяване. Химично слаба агресивна среда
XC4, XF3 (XA1)
Дълбоко фундирани стоманобетонни пилоти, изложени на влиянието на подпочвени води и химично слаба агресивна среда
XC2, XA1, XS (XS1, XS2, XS3)
Фундамент (основа), изложен на влиянието на дъждовни и подпочвени води
XC2, XA1 (XF1)
Фундамент (основа), изложен на влиянието на дъждовни и подпочвени води
XC2, XA1 (XF1)
Фундамент (основа), изложен на влиянието на дъждовни и подпочвени води
XC2, XA1 (XF1)
Вертикална колона (устой на мост) изложена на влиянието на дъждовни води и аерозоли с размразяващи вещества
XC4, XF2, XD3 (XS3)
Връхна конструкция, изложена на контакт с вода и хлориди, намиращи се във въздуха
XC4, XF2, XD3 (XS3)
Цокъл в контакт с вода и въздействие на соли съдържащи хлориди
XC4, XD3, XF4, XS3
Път, изложен на въздействие на соли, съдържащи хлориди, циклично намокряне/изсушаване размразяващи вещества и замразяване. Механично износване
XC4, XM1, XD3, XF4
Неармирана настилка с под бетонова чакълна база с умерено механично износване, подложена на действието на размразяващи вещества
XC4, XM1, XD3, XF4
Гравитационна подпорна стена, подложена на действието на промишлени води, съдържащи хлориди и аерозоли с размразяващи вещества
XC4, XD2, XF2 (XA1)

ЖИЛИЩНО СТРОИТЕЛСТВО

Носеща външна стена, изложена на дъжд и замразяване
XC4, XF1
Покривна бетонна плоча със заустване за дъждовни води и циклично замразяване и размразяване
XC4, XF1
Фундамент (основа) без опасност от замръзване, без корозия или агресивно действие
XC1 (XC2)
Бетонна плоча, изложена на влиянието на влага и изложена на влиянието на влага и подпочвени води, без опасност от замръзване
XC2 (XC1)
Армирана стена или греда във вътрешността на сградата с ниска влажност на въздуха
XC1
Армиран фундамент, изложен на влиянието на дъждовни и подпочвени води
XC2 (XC1)
Подпорна стена на сутерен,
изложена на дъжд и подпочвени води в химично слабо агресивна среда
XC4, XF1 (XA1)
Корито на басейн, подложено на действието на води, съдържащи хлориди
XD2
Вътрешна плоча с ниска влажност
на въздуха
XC1 (XC2)
Външна настилка, паркинг дъжд и замръзване
XF4
Бетонова настилка около басейн. Хоризонтални бетонни повърхности, изложени на дъжд и замразване
XF3

 

Показаните класове са препоръчителни. Действителните класове следва да бъдат уточнени в конкретен архитектурен план, в който са определени условията за експлоатация.